DİL SEÇİMİ
MENÜ
SOSYAL MEDYA

Çevre Politikası

Bunu biz üstleniyoruz.
Çevremizi ve tüm ilişkilerimizi korumaya yönelik tüm çabalarımızda, ulusal ve uluslararası mevzuata, resmi kurumlarla işbirliği içinde ve toplumla iletişim içinde olan bu yüksek standardı etik değerler ışığında sürdüreceğiz.

İnşaat sektörünün önde gelen bir üyesi olarak, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi prensiplerine uygun olarak, malzeme ve enerji tüketirken atıkların önlenmesini, teknolojiyi seçmeyi, şantiyelerin kurulumunu ve işletilmesini ve kullanılmasını ön planda tutmayı ilke edindik. Tüm faaliyetlerimizde doğal kaynaklar, çevrenin korunması, atık ve artıkların azaltılması ve geri dönüşüm yoluyla ülke ekonomisine geri kazandırılması,

Her yıl yeni hedefler ve hedefler belirleyerek Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimini sağlayacak, çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edecek eğitim ve faaliyetlere önem vereceğiz ve çevre faktörüne her zaman öncelik vereceğiz.