DİL SEÇİMİ
MENÜ
SOSYAL MEDYA

İSG Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız Şirketimiz, her türlü altyapı ve üstyapı operasyonlarını en ön planda tutarak, her türlü altyapı ve üstyapı operasyonlarını yürütürken çalışanlarının sağlık ve güvenliğini her zaman korumayı ve çalışma ortamını sürekli iyileştirmeyi düşünmektedir. . Bu bağlamda aşağıdaki hususları sağlamayı ve sürdürmeyi taahhüt ederiz.

Önlemler alınmak suretiyle iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılması veya asgariye indirilmesi.

İlgili İSG ile ilgili mevzuat ve idari düzenlemelere uymak.

Bireysel İSG sorumluluklarında farkındalık yaratmak için tüm çalışanlara eğitim vermek.

İSG ile ilgili konularda sürekli uyum sağlamak ve koşullara uyumu sağlamak için İSG Politikasını düzenli olarak gözden geçirin.

İSG deneyimini kamu ve özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşmak.